INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

Incercari asupra materialelor, produselor si subansamblurilor electrice si electronice

Lista Incercari Lista echipamente Persoana de contact Referinte

 

 


 

Tipul încercării

Materiale încercate

Standarde de referință pentru încercări

Echipamente pentru măsurare
și încercări

   INCERCARI ELECTRICE  

Determinarea rigidității dielectrice

Uleiuri electroizolante

IEC 60156:2018

Aparat pentru determinarea tensiunii de străpungere,
tip MEGGER OTS 100AF/2

Măsurarea tangentei unghiului de pierderi și a permitivității dielectrice

IEC 60247:2004

Aparat pentru testarea uleiului electroizolant,

tip BAUR DTLC

Măsurarea permitivității dielectrice și a conductivității electrice

IEC 61620:1998

 

Aparat pentru măsurarea permitivității dielectrice și a conductivității electrice,

tip ALFF ENGINEERING
LCM-8716

Încercarea la pătrunderea apei

Miez izolatoare compozite

SR EN 62217:2013

Sursă de tensiune alternativă

   INCERCARI FIZICO-CHIMICE  

Analiza cromatografică a gazelor dizolvate

Uleiuri electroizolante

IEC 60567:2011

IEC 60599:2007

Cromatograf de gaze,
tip Clarus 600 PERKIN ELMER

Analiza cromatografică a conținutului de furani

IEC 61198:1993

Cromatograf pentru determinarea furanilor,

tip HPLC SHIMADZU

Determinarea conținutului de apă

IEC 60814:2002

Titrator coulometric (metoda Karl Fischer) MITSUBISHI

Balanță analitică

Determinarea
indicelui de neutralizare

IEC 62021:2004

IEC 60296:2012

Biuretă digitală,

tip TITRETTE 25 ml

Determinarea acidității și alcalinității minerale

STAS 22-64

Pâlnie separatoare și reactivi

Determinarea numărului de particule

IEC 60970:2007

Numărător de particule cu laser, tip PAMAS S40

Determinarea
tensiunii interfaciale

STAS 9654:1974

Tensiometru, tip SIGMA 702 ET cu inel Du Noüy T106

Determinarea acțiunii corozive a sulfului pe lamă de cupru

SR EN ISO 2160:2002

Aparat pentru determinarea acțiunii corozive,

tip SCAVINI

Determinarea vâscozității cinematice

SR EN ISO 3104:1996

Vâscozimetru UBBELOHDE

Baie LAUDA E 100

Determinarea punctului de inflamabilitate

SR EN ISO 2719:2016

Inflametru cu cupă închisă PENSKY-MARTENS

Determinare stabilitate la oxidare

SR EN 61125:2018

Aparat determinare stabilitate la oxidare KOEHLER

Determinare cantitativă a compuşilor de sulf corosiv

 

SR EN 62697-1:2013

Cromatograf de gaze cu chemiluminiscență AGILENT

Determinarea grosimii peliculei

Lacuri și vopsele

SR EN ISO 2808:2007

Aparate pentru determinarea grosimii acoperirilor, tip MSM1:

- 10-250 um

- 20-500 um

Acoperiri de zinc

SR EN ISO 1461:2007

Acoperiri de argint

SR ISO 4522:1994

Acoperiri de cupru

STAS 6854:1990

Determinarea aderenței peliculei

Lacuri și vopsele

Acoperiri metalice

SR EN ISO 2409:2007

Dispozitiv determinare aderență, tip IAUC 1mm, 2mm

Determinarea aderenței metalului

Acoperiri metalice

SR EN ISO 2819:1996

Dispozitiv determinare aderenta tip IAUC 1mm, 2mm

 


 

PRINCIPALELE ECHIPAMENTE DE ÎNCERCARE

Aparat determinare rigiditate dielectrica

Aparat determinare tanδ si ε

Aparat determinare conductivitate si permitivitate relativa

Aparat determinare actiune coroziva sulf pe lama cupru

 

Aparat determinare punct de inflamabilitate

Numarator de particule

 

Tensiometru cu inel Du Noüy

Titrator coulometric (metoda Karl Fischer)

 

Cromatograf gaze dizolvate în ulei electroizolant
Cromatograf de lichide de înaltă performanță (HPLC)

Aparat determinare viscozitate cinematică

Biuretă digitală TITRETTE 25 ml

Aparat determinare stabilitate la oxidare KOEHLER
Cromatograf de gaze cu chemiluminiscență AGILENT


 

Responsabil incercari: ing.Aurelia SCORNEA
Telefon: 0351 402421; 0351 404888
Fax: 0351 404890
e-mailscornea@icmet.ro


 

Lista de referinte:

 Download document

 

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact