INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

LABORATOR CERCETARE-DEZVOLTARE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE, ELECTROMECANICE SI MONITORIZARI

Sef laborator: Ing. Camelia Marinescu
Telefon: +40 351 402 424; Fax: +40 351 404 890
e-mail: micro@icmet.roceem@icmet.ro

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare si Inovare

 

Directii de Cercetare-Dezvoltare si Inovare:

 • Monitorizarea, diagnosticarea și automatizarea echipamentelor și proceselor electroenergetice;
 • Echipamente electromecanice și electropneumatice;
 • Sisteme de climatizare ecologice fara freoni;
 • Standuri și echipamente pentru infrastructura de cercetare și dezvoltare.
Structura personalului
Inginer Dezvoltare Tehnologica I
2
Cercetator Stiintific II
2
Inginer Dezvoltare Tehnologica II
1
Cercetator Stiintific III
1
Inginer Dezvoltare Tehnologica III
3
Inginer Dezvoltare Tehnologica
1
Cercetator Stiintific
3
Personal auxiliar
2

 

Actiuni intreprinse in vederea cresterii vizibilitatii:

 • Participarea la Working Group A2.42 CIGRE (International Council on Large Electric Systems), “Transformer transportation” 2014-2016;
 • Secretariat pentru 3 Comitete Tehnice ASRO: CT 3 (Transformatoare de putere) CT 8 (Aparataj electric de Inalta tensiune), CT 15 (Izolatoare electrice);
 • Membrii in 9 Comitete Tehnice ASRO: CT 3: (Transformatoare de putere), CT 8 (Aparataj electric de inalta tensiune), CT 15 (Izolatoare electrice), CT 30 (Compatibilitate electromagnetica si perturbatii radioelectrice), CT 31: Incalzire electrica industriala, CT 279 (Expunerea corpului uman la campuri electromagnetice), CT 311 (Descarcatoare), CT 333 (Vehicule electrice destinate circulatiei pe drumurile publice, carucioare electrice industriale si echipamente electrice asociate), CT 378 (Nanotehnologii);
 • 2 mebrii SRAIT - Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica; 1 menbru IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers;
 • 3 membrii ACER- Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania; 7 membrii AGIR - Asociatia Generala a Inginerilor din Romania;
 • 1 reviewer al Jurnalului Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, ASTEJ, USA, SCOPUS;
 • 1 reviewer (nepermanent) pentru Jurnale ISI/SCOPUS;
 • 3 reviewers (nepermanenti) pentru Conferinte IEEEXplore ;
 • 1 chairman pe sectiunea Automatica la Conferinte Internationale (IEEEXplore);
 • 5 chairmans pe diferite sectiuni tehnice (Automatica, Inginerie Electrica) la Conferinte Nationale; Co-organizare "Simpozionul National de Informatica, Automatizari si Telecomunicatii in Energetica" SIE 2014, 2016, 2018 si “CONFERINTA NATIONALA SI EXPOZITIA DE ENERGETICA” CNEE 2015, 2017;
 • Organizare Workshop international, „Monitoring Air Quality Network in the Danube Border Area“, 04-05 iunie 2015, Neptun, Constanta, Romania;

 

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare si Inovare
Proiect - Sistem adaptiv pentru asigurarea calitatii energiei, prin corectarea parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, integrabil in retelele SMART GRID

Coordonator: ICMET CRAIOVA

Parteneri: Universitatea din Craiova Universitatea Tehnica Cluj-Napoca S.C. INDAELTRAC Craiova

IMPACT TEHNICO-ECONOMIC

Creșterea gradului de funcționare în siguranță a rețelei de distribuție în condițiile asigurării calității energiei electrice livrate.

Rezultate:

 • Model functional;
 • 1 CBI, nr.A/00692/21.09.2017 ;
 • 7 articole științifice ISI/BDI;
 • 1 Masa rotunda (2017) Diploma de Excelență si medalie de aur - The XXIII-th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS, INVENTICA 2019, Iași, Romania;
 • Diploma de Excelență - Salonul Internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PROINVENT, ediția XVII, 20-22 martie 2019, CLUJ-NAPOCA .

Proiect - Sistem de actionare multi-motor cu turație variabilă și cu recuperarea in rețea a energiei de frânare individuale, utilizat in aplicații cu dinamică ridicată (SAMREC)

Coordonator: ICMET CRAIOVA

Partener: SC CESI AUTOMATION SRL Craiova

Rezultate:

 • Produs certificat;
 • 9 instalatii aflate in exploatare la diferiti clienti (Complexul Energetic Oltenia, Ford Romania, CET II Craiova, etc.). Produsele sunt folosite la sisteme de rotire suprastructura multimotor, statii de pompare multimotor, benzi transportoare de mare capacitate multimotor, concasoare, etc. 1 CBI-RO131719 (A0);
 • 8 articole ISI/BDI;
 • 1 medalie aur si diploma de excelenta Proinvent 2017;
 • 1 medalie argint Euroinvent 2017;
 • 1 medalie de argint Salonul GENEVA 2019.
Proiect - Tehnici de comandă numerică şi hibridă a convertizoarelor pentru acţionări reglabile (HYDICO)

Coordonator: UNIVERSITATEA din CRAIOVA Parteneri: ICMET Craiova SC CESI AUTOMATION SRL Craiova

Rezultate:

 • Produs certificat;
 • Produse aflate in exploatare la diferiti clienti (Complexul Energetic Oltenia, Staţii de pompare apă, Servicii de transport electric urban, etc.). Echipamentele sunt realizate având la bază un algoritm nou de comandă şi control care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie.
 • 1 CBI-RO131302 (A1);
 • 1 articol BDI.

 

Proiect - Sistem automat integrat de imbunatatire a sigurantei traficului feroviar si rutier prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

Rezultate:

 • Produs certificat;
 • Produsul a fost transferat tehnologic la SC SPIACT Craiova SA
 • 2 CBI: RO130761 (A2); RO130762 (A2)
 • 2 articole BDI

Montare si testare on site la beneficiar

Sistem hibrid eolian si solar

Electromecanismul barierei

Proiect strategic transfrontalier - Monitorizarea in comun a riscurilor pentru situatii de urgenta in zona transfrontaliera a Dunarii

Cod MIS-ETC 166, perioada implementare 22.06.2011-28.06.2015

 • LIDER DE PROIECT Inspectorarul General pentru Situaţii de Urgenţă- Romania
 • PARTENERUL 2 Directoratul General de Pompieri şi Protecţie civilă - Ministerul de Interne- Bulgaria
 • PARTENERUL 3 Garda Naţională de Mediu - Romania
 • PARTENERUL 4 Inspectoratul Regional de Mediu şi Apă – Veliko Tarnovo- Bulgaria
 • PARTENERUL 5 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova -Romania
 • PARTENERUL 6 Ministerul Mediului şi Pădurilor - Romania
 • PARTENERUL 7 Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT - Romania
 • PARTENERUL 8 Universitatea St.Cyril şi St.Methodius - Veliko Tarnovo - Bulgaria

Rezultate (2014-2015):

 • Retea de monitorizare a calitatii aerului formata din 5 statii automate;
 • Website airqualityrobg.icmet.ro
 • Workshop „Monitoring Air Quality Network in the Danube Border Area“, 04-05 iunie 2015, Neptun, Constanta, Romania.
 • 5 comunicari stiintifice.

Beneficiari:

 • Autoritatile centrale si locale in domeniul protectiei mediului;
 • Populatia din zona transfrontaliera a Dunarii.

airqualityrobg.icmet.ro

calitateaer.ro

Proiect - Creşterea competitivităţii sistemelor de monitorizare şi diagnosticare a transformatoarelor electrice de putere, dezvoltate la ICMET Craiova, în concordanţă cu cerinţele actuale de piaţa

IMPACT TEHNICO-ECONOMIC

- oferirea de date operative necesare unei integrări corespunzătoare a transformatoarelor electrice în rețeaua Smart Grid;

- creșterea gradului de funcționare în siguranță a unităților de transformare;

- prelungirea duratei de viață a transformatoarelor electrice

Rezultate:

Model functional;

 • 1 carte;
 • 1 articole ISI;
 • 1 articol la Conferinta Nationala si Expozitia de Energetica CNEE 2017 Sinaia;
 • Medalie de bronz -EUROINVENT 2016 - European Exhibition of Creativity and Inovation 4 instalații realizate de ICMET și puse în funcțiune în stația electrică Bradu. Beneficiar TRANSELECTRICA,
 • Valoare 228.000 Euro.

Arhitectura instalației realizate pentru stația electrică Bradu

Proiect - Creșterea siguranței în exploatare a liniilor electrice aeriene și a posturilor de transformare în condiții de predictibilitate, prin monitorizarea continuă a parametrilor specifici în concordanță cu cerințele actuale de piață”

 

IMPACT TEHNICO-ECONOMIC

- oferirea de date operative necesare unei integrări corespunzătoare în rețeaua Smart Grid;

- creșterea gradului de funcționare în siguranță a rețelei de distribuție.

Rezultate:

Model funcțional;

 • CBI nr. A/01090/12.12.2018;
 • 4 articole științifice ISI/BDI;
 • Diploma de Excelență si medalie de aur -The XXIII-th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS, INVENTICA 2019, Iași, Romania;
 • Diploma of Achievement - The XXIII-th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTICS, INVENTICA 2019, Iași, Romania;
 • Diploma de Excelență si medalie de aur - Salonul Internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PROINVENT, ediția XVII, 20-22 martie 2019, CLUJ-NAPOCA

Model funcțional

Aplicatie SW pentru determinarea săgeții

Proiect - Stand de verificare la încalzire a echipamentelor electrice la curenti ≤ 8000A, tip SVI-01

 

 • Realizeaza teste la încălzire ale ansamblurilor de aparataj de joasă/medie tensiune
 • Asigura curenți ceruți într-o plajă largă de valori, cu o precizie mai bună de 0,5%, cu acționare electrică cu comandă de la distanță.
 • Putere nominală instalată: 225 kVA;
 • Tensiune nominală de alimentare: 3x400V, 50Hz;
 • Curent debitat pe sarcină, în 8 game, astfel: I. 2.000 A, Uf = 9 V; II. 2.000 A, Uf = 18 V; III. 2.000 A, Uf = 27 V; IV. 2.000 A, Uf = 36 V ; V. 4.000 A, Uf = 9 V; VI. 4.000 A, Uf = 18 V; VII. 6.000 A, Uf = 9 V; VIII 7.200 A, Uf = 9 V;
 • Uf este tensiunea de ieșire pe o fază a sursei.
 • Regim de funcționare: trifazat, bifazat sau monofazat (selectabil de catre operator);
 • Curenți de distribuție realizabili pe sarcină rezistivă: 63 A, 126 A, 189 A, 252 A, 315 A, 630 A;
 • Curenții de distribuție sunt realizați cu ajutorul unor baterii de rezistențe de balast.
 • Controlul curentului: în regim AUTOMAT sau MANUAL.

Rezultat: Stand certificat si o lucrare stiintifica

Grupul autotransformatoarelor regulatore de tensiune Brevet RO117053

Grupul transformatoarelor de putere intermediare

Grupul transformatorarelor de putere finale

Sistemul barelor de distribuție

Instalatie de detensionare prin vibratii mecanice controlate, cu motor asincron si microcontroler

 • Stabilizarea dimensionala prin vibratii consta în folosirea vibratiilor controlate pentru reducerea tensiunilor reziduale în piese sau structuri metalice.
 • Aceasta metoda nu constituie o înlocuire totala a procedeului de eliminare a tensiunii prin ciclu climatic, dar este o alternativa eficienta pentru stabilizarea dimensionala si detensionarea pieselor în orice stadiu de fabricatie, fara modificari structurale si fara a influenta caracteristicile mecanice si rezistenta la oboseala a materialului.

Rezultate:

 • 5 contracte (701/4242/08.07.2014; 701/1070/21.09.2015; 701/6447/02.06.2016; 701/6448/07.06.2016; 701/6514/23.05.2018)
 • Brevet RO 128313 (B1) 28.02.2017
 • 2 Articole ISI

Proiect - SISTEME DE SCURTCIRCUITARE INELE COLECTOARE ȘI RIDICARE PERII PENTRU MOTOARE ELECTRICE CU ROTORUL BOBINAT

Echipamentul a fost dezvoltat pentru:

 • montarea unui număr de 2 până la 4 perii pe un inel colector, în funcție de curentul rotoric 350-1000 A;
 • montarea pe o gamă largă de motoare asincrone având diametrul inelelor colectoare f180 mm , f260 m, f300 mm si f350 mm.
 • succesiunea etapelor de scurtcircuitare a inelelor colectoare și ridicare a periilor să fie precisa si corect realizată;
 • ușurința montării pe mașina electrică;
 • acționare electrică cu comandă de la distanță în funcție de poziția reostatului de pornire, acționare electrică cu comandă locală și acționare manuală;
 • execuție adaptată la tehnologia existentă;
 • fiabilitate ridicată necesară exportului acestor motoare.

 

 • Tensiunea de alimentare actuator: 3x380 V c.a sau 230 V c.a.;
 • Putere motor electric: 90 W;
 • Cuplu ieșire actuator: 125 Nm;
 • Turaţia de acţionare mecanism: 1,5 rot/min;
 • Timp de scurtcircuitare inele colectoare și de ridicare perii: 20 sec;
 • Forța de apăsare a periei: 20 N;
 • Temperatura de funcţionare: –25°C +55°C;
 • Poziția de funcționare: oricare;

Contract de cercetare-dezvoltare-executie - Adaptor borna masura online pentru treceri izolate ABB de 245kV Adaptor borna masura online pentru treceri izolate ABB de 123kV

IMPACT TEHNICO-ECONOMIC

 • Protectia la explozie a trecerilor izolate aferente unitatilor de transformare de mare putere si oferirea de date operative necesare unei integrări corespunzătoare în rețeaua Smart Grid;
 • Creșterea duratei de funcționare în siguranță a unitatilor de transformare

Contract de proiectare – executie - Elemente de adaptare pentru masurare capacitati treceri izolate

IMPACT TEHNICO-ECONOMIC

 • Protectia la explozie a trecerilor izolate aferente unitatilor de transformare de mare putere si oferirea de date operative necesare unei integrări corespunzătoare în rețeaua Smart Grid;
 • Creșterea duratei de funcționare în siguranță a unitatilor de transformare.

 

 

Carti publicate

 

 

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact