INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

La Editura SITECH Publishing House Craiova a aparut lucrarea intitulata:

 

INSTALATII CU TUNURI SI MICROTUNURI PNEUMATICE TIP BIG - BLASTER

 

Autori: Florin TEISANU, Constantin CHELAN, Marinela BUTOI

ISBN: 978-606-11-7879-7

 

Special Issue "New Frontiers in Electrical Power Systems Quality"

In martie 2021 la Editura AGIR a aparut lucrarea intitulata:

 

 

APLICATII DE AUTOMATICA SI SCADA IN ENERGETICA SI MONITORIZAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

 

Autori: Marcel NICOLA, Dumitru SACERDOTIANU, Claudiu-Ionel NICOLA

ISBN: 978-973-720-836-1

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul ICMET Craiova (DPO)

 

e-mail: dpo@icmet.ro
Telefon: 0351/402424; 0351/404888 int. 270 sau 251 Mobil: +40 756 095 725
Fax: 0351/404890

Dl.  Prof Andrei Marinescu a primit titlul: Life Senior Member IEEE

Singura prezenta romaneasca la cea mai importanta manifestare europeana dedicata mobilitatii electrice, EVS 30 Symposium , Stuttgart octombrie 2017

“Romania must to be close to Europe 2020 targets”

Anunt public - ”Servicii de telefonie fixa, internet si centrala telefonica interna”
In data de 19.09.2016, ora 14ºº la sediul ICMET Craiova, va avea loc licitatia pentru: “Servicii de telefonie fixa, internet si centrala telefonica interna”

Documentatie ofertanti  Caiet de sarcinii servicii telefonie fixa, internet si centrala telefonica interna 

Program Operational Competitivitate, Axa Prioritara 1 (propunere proiect)

ICMET Craiova a devenit membru al Asociatiei Magurele High Tech Cluster

www.mhtc.ro

Proiect

„Modernizarea Laboratorului de Mare Putere pentru atingerea nivelului tehnic şi calitativ corespunzător cerinţelor Uniunii Europene“

Valoarea proiectului:  15.532.552  lei 
Asistenta financiara nerambursabila este de 12.991.822 lei, din care 9.964.727 lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 3.027.095 lei este contributia Guvernului Romaniei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Craiova pe o durată de 43 luni cu termen de finalizare 30 septembrie 2012.
De la 1 martie 2009, ICMET Craiova, a beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectului
„Modernizarea laboratorului de mare putere pentru atingerea nivelului tehnic  şi calitativ  corespunzător cerinţelor Uniunii Europene”.
Finanţarea a fost acordată în baza contractului încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare  Ştiinţifică în cadrul Programului Operaţional Sectorial„Creşterea Competitivităţii Economice”- Axa prioritară 2, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Detalii proiect

Proiectul „Modernizarea Laboratorului de Mare Putere pentru atingerea nivelului tehnic şi calitativ corespunzător cerinţelor Uniunii Europene” Informaţii referitoare la proiect: - Valoarea proiectului: 15.532.552 lei - Asistenta financiara nerambursabila este de 12.991.822 lei, din care 9.964.727 lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 3.027.095 lei este contributia Guvernului Romaniei - Proiectul s-a implementat în localitatea Craiova pe o durată de 43 luni cu termen de finalizare 30 septembrie 2012 Obiective principale ale proiectului Principalele obiective ale proiectului au fost: - îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare pentru creşterea calitativă a nivelului calităţii cercetării ştiinţifice experimentale în scopul dezvoltarii unor noi produse electrotehnice în România; - atingerea nivelului tehnic şi calitativ superior pentru încercări de certificare a calităţii echipamentelor electrotehnice conform cerinţelor standardelor în vigoare; - crearea condiţiilor tehnice pentru formarea tinerilor prin accesul în laborator la activităţile practice pentru proiectele de licenţă / masterat / doctorat etc. într-un laborator cu dotări ultramoderne conform cerinţelor UE. Rezultate obţinute Rezultatele obţinute s-au concretizat în achiziţii de echipamente noi, modernizari echipamente şi modernizarea clădirilor laboratorului. Achiziţiile echipamente noi au avut ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru urmatoarele domenii:

 

a) Circuite de măsură:

 • sistem de măsură şi prelucrare date cu izolare optica a intrărilor
  (Transient Recorder 100 MS/s , 16 bit, 1GB memorie, 24 canale)
 • divizoare de tensiune de 100 kV / 50 V ; 1500 V / 50V
 • monitoare de curent (cordoane Rogowski de 6 kA, 12 kA, 300 kA)
 • şunt etalon de referinţă de 140 kA
 • transformator de măsură de tensiune etalon de referinţă
 • sarcină etalon
 • traductoare de cursa rotative şi liniare (0-340° el, 0-250 mm)
 • punte de măsurat rezistenţe (1 µΩ - 20 mΩ)
 • microohmetru digital (20 µΩ - 200 mΩ)
 • sistem de măsurat presiuni rapid variabile în timp (0,5 bar – 600 bar)
 • sistem de măsurat rezistenţa înfăşurărilor conexiuni KELVIN
 • calibrator multifuncţional FLUKE 5701A
 • trusă pentru măsurat pierderi dielectrice
 • aparat portabil pentru măsurat vibraţiile (acceleraţie maximă
  199,9 m/s2, f=10 Hz – 15kHz)
 • indicatoare de joasă tensiune
 • indicatoare de succesiune a fazelor
 • analizor de putere (U=0,3 V – 1000 V; I=15 mA – 300 A;
  f= 0,1 Hz – 300 kHz)

b) Echipamente pentru verificări şi încercări

 • trusă de încercare cu tensiune mărită (0 - 160  Vcc şi 0 - 120 Vca)
 • echipament pentru verificarea rigidităţii dielectrice a uleiurilor electroizolante cu tensiune de ieşire 0 - 100 kV
 • trusă curent – tensiune pentru verificarea releelor de protecţie

c) Instalaţii de monitorizare a echipamentelor din dotarea laboratorului

 • instaltie pentru diagnosticarea stării tehnice a întreruptoarelor
 • instalaţie de monitorizare a temperaturii înfăşurării  maşinilor electrice rotative (cu termorezistenţe)
 • instalaţie de înregistrare şi supraveghere instalaţii şi câmp exterior
 • cameră video rapidă – tehnologie CMOS - color
 • sesizoare de fum pentru prevenirea incendii

d) Echipamente şi utilaje electromecanice

 • compresoare 3 trepte / 4 cilindrii
 • motostivuitor 5 t / 7,5 m
 • cricuri 100 t / 700 bari
 • nacelă autotractată pentru înălţime de 17,20 m, sarcină utila 225 kg
 • instalaţii de climatizare camere comandă
 • electropompe pentru circulaţie ulei şi apă

e) Echipamente electrice şi aparate electrice

 • autotransformator 75 kVA / 0 - 250 V
 • scurtcircuitor sincron trifazat cu acţionare monofazată şi panou comanda de 12 kV / 31,5 kA precizie 0,5 ms
 • întreruptoare cu vid de 17,5 kV / 630 A şi 1200 A
 • întreruptoare autoamate debroşabile de 400 V / 2000 A
 • siguranţe fuzibile de mare putere de rupere de 400 V/100 A – 500 A
 • condensatoare cu dielectric ecologic 12 kV /6,4 µF
 • punţi redresoare complet comandate
 • sursa statică de c.c.220V / 60 V / 250A
 • relee protecţie motoare şi generatoare (tip SIEMENS)
 • surse neîntreruptibile putere 1500 V

f) Alte sisteme şi echipamente

 • reţea wireless de comunicare intranet prevăzută cu linkuri optice si PC cu accesorii ultramoderne
 • copiator cu imprimantă laser color – format A3

Au fost modernizate următoarele echipamente:

 1. instalaţie 6 kV echipată cu întreruptoare în vid de 6 kV / 630 A şi
  6 kV /1250 A
 2. staţie de 0,4 kV echipată cu întreruptoare automate de 400 V  / 100-2000 A siguranţe fuzibile de mare putere de rupere
 3. circuite de protecţie, comandă şi îmbunătăţire factor de putere la generatoarele 12 kV / 2500 MVA echipate cu contactoare (monopolare, bipolare), relee de protecţie generatoare tip Siemens, transfromatoare de măsură curent şi tensiune
 4. circuite de alimentare excitaţie generatoare echipate cu contactoare (monopolare, bipolare) de joasă tensiune, întreruptoare de protecţie monfazate şi trifazate, relee de protecţie motoare tip Siemens
 5. pupitre de comandă din camera de comandă electrică echipate cu voltmetre electromagnetice şi magnetoelectrice şi ampermetre magnetoelectrice, siguranţe automate monofazate, trifazate şi bipolare
 6. circuite de comadă ale instalaţiei de ungere şi răcire generatoare echipate cu electropompe pentru circulaţia uleiului de ungere şi a apei pentru răcire
 7. ştand încălzire echipat cu punţi redresoare complet comandate, întreruptoare, transformatoare şi contactoare
 8. staţie de distribuţie 3x1000 kVA ; 6/0,4 kV – reabilitare trafo 1000 kVA
 9. staţie trafo ridicători şi coborâtori cu reabilitarea izolaţiei solide şi lichide
 10. sistem de distribuţie 12 kV cu reabilitare bare
 11. sistem de distribuţie 150 kV cu reabilitare bare
 12. instalaţie baterii de condensatoare prin completarea cu condensatoare de 12 kV

Modernizare clădiri
Au fost reabilitate din punct de vedere al standardului de profil următoarele:

 1. camerele de comandă CO1, CO2 , CCE
 2. laboratoarele de cercetare
 3. ştandul de încălzire
 4. clădirile instalaţiilor Laboratorului de Mare Putere

Au fost reabilitate din punct de vedere seismic:

 1. clădirea care conţine Sala maşini
 2. clădirea care conţine Sala trafo ridicători

 

Investim în viitorul tău!

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 cofinanaţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Titlul proiectului: „Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării“
Cod: MIS-ETC 166

Valoarea proiectului: 11.508.671,55 Euro
Durata proiectului : 22.06.2011 - 28.06.2015

Parteneri în proiect:

LIDER DE PROIECT

Inspectorarul General pentru Situaţii de Urgenţă - Romania

PARTNERUL 2

Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă – Ministerul de Interne- Bulgaria

PARTNERUL 3

Garda Naţională de Mediu - Romania

PARTNERUL 4

Inspectoratul Regional de Mediu şi Apă - Veliko Tarnovo- Bulgaria

PARTNERUL 5

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova - Romania

PARTNERUL 6

Ministerul Mediului şi Pădurilor - Romania

PARTNERUL 7

Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT - Romania

PARTNERUL 8

Universitatea St.Cyril şi  ST.Methodius din Veliko Tarnovo - Bulgaria

 

Poster proiect  Modulul 4 

Newsletters

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9 Nr.10

Workshop-uri

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeste în OAMENI !
Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2. “Competente pentru competitivitate”
Titlul proiectului: „Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii în scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii”
Numar identificare contract: POSDRU/81/3.2/S/58406
Beneficiar: ICMET Craiova
Parteneri: ACER; SIVECO România SA
Anunt de presa  -  COMUNICAT

Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova a dezvoltat in cadrul laboratorului de eficienta energetica in parteneriat cu ICEMENERG – Filiala Bucuresti un sistem de monitorizare a consumurilor de energie electrica si analiza a calitatii cu aplicare in iluminatul public in scopul atingerii obiectivului asumat de uniunea europeana privind reducerea consumurilor de energie cu 20% pana in 2020.

Activitatea de cercetare si dezvoltare asociata s-a desfasurat in cadrul proiectului sectorial16:

“Echipamente pentru monitorizarea consumului de energie electrica in industrie si iluminatul public”,

avand Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca Autoritate contractanta.

Programul Operational Sectorial
“Cresterea Competitivitatii Economice” – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Investitii pentru VIITORUL dumneavoastra!

„Sprijin european pentru Îmbunatatirea performantelor administrative si de management ale ICMET Craiova”

ICMET Craiova deruleaza, începând cu 2 iunie 2010, proiectul Îmbunatatirea performantelor administrative si de management ale ICMET Craiova, – co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare încheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
Valoarea totala a proiectului este 466.318 lei.
Anunt presa sfarsit de proiect

Cu ocazia celei de-a 13-a editii a Targului International de Inventica, Cercetare Stiintifica si Noi Tehnologii -– INVENTIKA 2009, organizat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, ICMET Craiova a obtinut medalia de aur pentru "Instalatie ecologica de aer conditionat", autor: dr. ing. Florin Teisanu

Modernizarea laboratorului de mare putere pentru atingerea nivelului tehnic si calitativ corespunzator cerintelor Uniunii Europene

Finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Pentru Laboratorul de Mare Putere ICMET Craiova

Finantarea a fost acordata în baza contractului încheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica în cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”- Axa prioritara 2, cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Valoarea proiectului: 15.411.565 lei
Asistenta financiara nerambursabila este de 12991822 lei, din care 9964727 lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 3027095 lei este contributia bugetului national.
Termenul de finalizare: 36 luni
Termenul limita de executie a lucrarilor: 1 martie 2012
Beneficiarul proiectului: ICMET Craiova
Autoritatea contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

FP7 Proposal

Proposal reference number: FP7-218907
Title: Mobile System for On-Site Drying of High Voltage Transformer
Acronym: DRYTRANS
Name of the call: FP7-ENERGY-2007-2-TREN

• Consortium Overview
• Description of the participants
• Tasks realisation by partners
• Project management

In decembrie 2005 la editura ELECTRA a aparut lucrarea intitulata:


Masurarea numerica a fenomenelor tranzitorii in laboratoare, statii si retele de inalta tensiune

Autori:

Ionel Dumbrava, Andrei Marinescu

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact