INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL
COMPETITIVITATE

 

PROGRAMUL 4
“Parteneriate 
in domeniile prioritare"

Sistem adaptiv pentru asigurarea calitatii energiei, prin corectarea parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, integrabil in retelele SMART GRID (2014 - 2017)

Sistem de acționare multi-motor cu turație variabilă și cu recuperarea în rețea a energiei de frânare individuale, utilizat în aplicații cu dinamică ridicată (2014 - 2017)
Optimizarea functionarii hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitatie în vederea cresterii eficientei energetice si competitivitatii lor

Echipament de monitorizare a calitatii energiei electrice la medie tensiune bazat pe senzori de masura neconventionali in scopul identificarii de solutii optime de compensare si filtrare

Cercetari privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibratiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect încalzirea globala
Sistem de monitorizare locala si de la distanta a contactelor electrice de curenti intensi, pentru eliminarea avariilor datorate contactului imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie
Analiza eficientei energetice a utilizarii actionarilor cu turatie variabila in instalatiile industriale
Spectroscopia dielectrica - o tehnologie inovativa pentru diagnosticarea izolatiei echipamentelor energetice
Monitorizarea eficientei sistemului de racire la transformatoarele de mare putere – MESRT
Sistem de monitorizare, protectie si control la distanta, in tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune 

 

CAPACITATI

Laborator pentru evaluarea si certificarea SAR la terminale utilizate în telefonia mobila

Instalatie de încercare a întreruptoarelor si separatoarelor de sarcina la comutatia curentilor capacitivi

 

CeEx Program

Tehnologie si instalatie ecologica de detensionare a ansamblelor din otel turnate, forjate sau sudate.

Sistem de monitorizare treceri izolate in vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere.

Laborator pentru încercarea la urme si eroziune a izolatoarelor compozite

Laborator de joasa tensiune pentru încercarea sigurantelor fuzibile conform directivei UE 73/23 EEC si standardului european EN 60269-4

Laborator mobil pentru verificarea metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare a transformatoarelor de putere.
Sistem de analiza si calcul a semnalelor din retelele electrice poluate si comanda a filtrelor active pentru compensarea armonicilor
Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura
Laborator pentru examinarea de tip a sistemelor de radiocomunicatii in banda ISM conform directivei R&TTE
Extinderea Laboratorului de Compatibilitate Electromagnetica în vederea asigurarii conditiilor de încercare a subansamblurilor electrice si electronice auto în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2004 / 104 / EC

 

PNCDI II

4. PARTNERSHIPS IN PRIORITY
S&T DOMAINS

Optimizarea infasurarilor hidrogeneratoarelor electrice in vederea cresterii eficientei energetice

 

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact