INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Tehnologie si instalatie ecologica de detensionare a ansamblelor din otel turnate, forjate sau sudate

Contract: CEEX Modulul I C153/20.07.2006
Autoritatea Contractanta: Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica,
Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova

Director de proiect: Dr. ing. Victor PROCA

Programul : CEEX-Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I – Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: TIEDO

Perioada de derulare a proiectului: 20.07.2006 - 20.09.2008

Valoare totala proiect: 1.507.500 lei din care

- Buget de stat: 1.400.000 lei
- Cofinantare: 107.500 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova

Director proiect: dr. ing. Victor PROCA
Partener 2: Universitatea Politehnica Bucuresti
Responsabil proiect: Prof. Dr. ing. Costica ATANASIU
Partener 3: Universitatea din Craiova
Responsabil proiect: prof. Dr. ing. Vâlcu ROSCA
Partener 4: Universitatea Politehnica Timisoara
Responsabil proiect: prof. dr. ing. Pavel TRIPA
Partener 5: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Responsabil proiect: prof. Dr. ing. Horia BALAN
Partener 6: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudura si Incercari de
Materiale - ISIM Timisoara

Responsabil proiect: dr. ing. Doru-Romulus PASCU
Partener 7: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica-INCDIE
ICPE-CA Bucuresti

Responsabil proiect: Dr. ing. Mircea IGNAT
Partener 8: SC VIG IMPEX SRL Craiova
Responsabil proiect: dr. ing. Ion PURCARU

Arii tematice:
Eficienta energetica si economie de energie
Mediul si sanatatea
Conservarea si managementul durabil al resurselor naturale si artificiale

Platforma tehnologica: Otel

Obiective:
Obiectivul principal al proiectului este acela de a identifica acele legaturi din domeniul interdisciplinar, care fac posibila preluarea de realizari conceptive sau tehnologice de varf din alte sectoare ale tehnicii pentru a realiza cresterea nivelului tehnic al echipamentelor electrotehnice, cresterea eficientei si reducerea consumului energetic, conservarea mediului. Proiectul realizeaza o cercetare de frontiera cuprinsa în mai multe arii tematice ale Programului cadru PC 7 cum ar fi:

- 5.8 Eficienta energetica si economiei de energie
- 6.1, 6.2 prin reducerea considerabila a poluarii mediului inconjurator si imbunatatirea conditiilor de munca a celor care lucreaza in prezent in acest domeniu.
Dezvoltarea si extinderea tehnologiilor ecologice de detensionare prin vibratii, impune realizarea urmatoarelor activitati de cercetare:
- cercetari fundamentale – elaborare de concepte si teorii privind mecanismul producerii tensiunilor interne, tratamente ecologice de detensionare, metode distructive si nedistructive de evaluare a tensiunilor interne.
- cercetari aplicative - realizare de modele functionale instalatiei ecologice de detensionare prin vibratii asistate de calculator, experimentari, procedee de detensionare si metode de evaluare a tensiunilor interne, elaborare studiu comparativ.
- diseminare informatii prin publicare de articole in reviste de specialitate in tara si strainatate, carte in ET Bucuresti, participari la conferinte internationale si organizari de simpozioane (conferinte)

Obiective strategice

-Realizarea unei retele tehnologice integrate in domeniul detensionarii prin vibratii care sa permita formarea unui centru de excelenta pentru colaborare internationala (doctorat, masterat, cursuri postuniversitare) care sa ofere cadrul necesar pentru cercetare interdisciplinara in cadrul platformei tehnologice PT 23 - Otel în vederea integrarii in platforma tehnologica europeana
-Atragerea si formarea tinerilor absolventi în vederea integrarii lor în activitati de cercetare.
-Publicarea de articole, carti si participari la conferinte internationale in vederea pregatirii parteneriatelor pentru programul cadru PC 7.
-Managementulul resurselor prin atragerea si formarea tinerilor absolventi si cercetatori, cursul de master intitulat „Siguranta si Integritatea masinilor” – Facultatea de mecanica UP Bucuresti.

Modul de finalizare a proiectului:
Realizare modele functionale, experimentari si demonstrarea functionalitatii acestora

Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 – Etapa I/Concepte si teorii privind mecanismul de reducere a tensiunilor interne si metode de determinare a tensiunilor interne din structuri de otel turnat, forjat, sudat
Perioada: 20.07.2006 - 05.12.2006
Valoarea totala a etapei: 165.000 lei
2007- Etapa II/ Documentatie de executie modele functionale si elaborare software specializat
Perioada: 06.12.2006 – 20.04.2007
Valoarea totala etapei: 85.000 lei
2007 – Etapa III/Realizare modele functionale si experimentare software specializat
Perioada: 21.04.2007 – 20.09.2007
Valoarea totala etapei: 446.500 lei
2008 – Etapa IV/ Experimentari; Realizare studii comparative; Demonstrarea functionalitatii
Perioada: 21.09.2007 – 20.09.2008
Valoarea totala etapei: 811.000 lei

Potentiali utilizatori:
-producatori de ansamble sudate, turnate, piese forjate

Impactul tehnic, economic si social:
Principalul impact tehnic al proiectului este generat prin faptul ca el se incadreaza
în ariile tematice ale programului cadru PC7 si raspunde perfect cerintelor platformei tehnologice europene in domeniu : PT23- OTEL .
Prin aplicarea rezultatelor proiectului se obtin beneficii directe la furnizorul de instalatii ecologice de detensionare, ICMET Craiova (care dispune de o sectie de microproductie si laboratoare de incercari acreditate si are posibilitatea executiei si omologarii prototipului din fonduri proprii) si indirecte la utilizatori.
Prin aplicatii diverse dezvoltate, proiectul contribuie la crearea unor conditii mai bune de munca si viata, inclusiv sanatate, oportunitati pentru învatamânt, perfectionare transfer tehnologic, crearea de noi locuri de munca, cresterea productiei si angajarea de forta tanara si specializata.
Proiectul îsi aduce contributia la conservarea mediului prin înlocuirea tehnologiei de detensionare termica energo – intensiva si nu este poluant.
Parteneriatul creat pentru realizarea proiectului (patru centre universitare, trei institute nationale de cercetare – dezvoltare si un IMM specializat în software) conduce la urmatoarele rezultate estimate:

- asigurarea dezvoltarii pe plan intern a unei retele de institutii specializate recunoscute si active pe plan international care sa permita formarea unui centru de excelenta în domeniul detensionarii prin vibratii pentru colaborare internationala (doctorat, masterat, cursuri universitare) care sa ofere cadrul necesar pentru cercetare interdisciplinara în cadrul platformei PT23.
- repartizarea nationala a parteneriatului si diseminarea pe scara larga a rezultatelor creaza premisele cresterii numarului de agenti economici care vor beneficia de rezultatele proiectului.
- atragerea si formarea tinerilor absolventi spre domeniul cercetarii stiintifice creaza premisele limitarii exodului de tineri bine pregatiti, spre tarile dezvoltate.
- prin proiectele internationale care se deruleaza în prezent, colectivul de elaborare poate disemina rezultatele proiectului propus si poate gasi noi oportunitati de colaborare cu unitati economice si de cercetare din alte tari.
- cresterea ponderii institutelor de cercetare – dezvoltare si a universitatilor care dispun de echipamente si aparatura performanta de cercetare si informationala.

 

 

 

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact