INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Sistem de monitorizare treceri izolate in vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere

Nr. contract: CEEX Modul I C155/ 20.07.2006
Autoritatea contractanta: Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
Director de proiect: Ing. Hurezeanu Iulian

Programul: CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I - PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: MONBUSHING

Perioada de derulare a proiectului: 20.07.2006 - 20.09.2008
Valoare totala proiect: 1.124.000 lei
De la buget: 1.000.000 lei
Cofinantare: 124.000 lei
Parteneri implicati in proiect:
Conducator de proiect - P1 - Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica ICMET Craiova
- Ing. Hurezeanu Iulian - Director de proiect
Partener 2 - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
- Prof. dr. ing. Virgil Maier - Responsabil de proiect
Partener 3 - Universitatea Tehnica Bucuresti
- Prof. dr. ing. Nicolae Cupcea - Responsabil de proiect
Partener 4 - Universitatea din Craiova Fac. de Automatica, calculatoare si electronica
- Prof. dr. ing. Dorina-Mioara Purcaru - Responsabil de proiect
Partener 5 - SC SMART SA
- Ing. Constantin Budriga - Responsabil de proiect
Partener 6 - CN TRANSELECTRICA SA
- Ing. Gheorghe Parvu - Responsabil de proiect
Partener 7 - IPA SA Bucuresti
- Drd. ing. Gabriel Vladut - Responsabil de proiect
Partener 8 - SC VIG IMPEX SRL Craiova
- Dr. ing. Ion Purcaru - Responsabil de proiect

Arii tematice:
5/5.7 - Sisteme energetice inteligente
5/5.8 - Eficienta energetica si economia de energie
5/5.9 - Cunoastere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice
Platforma tehnologica:
PT17 - Energie curata / Clean Power

Obiectivul general:
Proiectul complex propus are o serie de obiective cu caracter stiintific si tehnic, economic si social, toate in acord cu obiectivele platformei, ale programului national CEEX, dar si cu strategiile programelor cadru europene de cercetare PT17, strategia nationala in domeniu si institutiilor participante.
Obiectivul principal stiintific este dezvoltarea unor noi concepte, teorii si solutii de supraveghere, monitorizare si diagnoza in vederea dezvoltarii unui sistem energetic inteligent.

Obiective
 Obiective generale
* Cresterea calitatii formarii de personal, cercetarii, capacitatii inovative a partenerilor implicati referitoare la obiectivele europene, prin:
- Dezvoltarea resurselor umane;
- Realizarea unui colectiv de expertiza;
- Cresterea conditiilor de securitate a muncii si calitatii mediului;
- Dezvoltarea legaturilor cercetare fundamentala – cercetare aplicativa utilizatori indistriali;
- Extensia ariilor si cooperarii interdisciplinare;
- Cresterea numarului de doctoranzi si doctori in stiinte;
* Cresterea calitatii imaginii nationale/ internationale.

• Obiective pe etape
- Dezvoltarea de noi concepte,teorii si solutii privind modalitatile de calcul a marimilor ce caracterizeaza trecerile izolate tip condensator: tand, curentul capacitiv si capacitatea trecerilor izolate;
- Modelarea matematica pentru determinarea acestor marimi;
-Implementarea software a solutiilor matematice;
- Realizarea unui pachet software de achizitie, prelucrare si modificare online a marimilor monitorizate;
- Realizarea unui pachet de programe de comunicatie si transfer la PC a datelor in vederea prelucrari si diagnozei;
- Elaborarea unei proceduri de etalonare pentru echipamentu de monitorizare a trecerilor izolate de tip condesator;
- Elaborarea unei proceduri de analiza si diagnoza a starii echipamentelor din sistemul energetic national.

Modul de finalizare al proiectului: Realizare modele functionale, experimentari si demonstrarea functionalitatii acestora

Schema de realizare a proiectului:
2006 - Etapa I: Studii privind dezvoltarea suportului teoretic necesar unei metodici de monitorizare a trecerilor izolate de tip condensator ce achipeaza transformatoarele de putere
Perioada: 20.07.2006 - 05.12.2006
2007 - Etapa II: Definitivare solutii; elaborare documentatie de executie modele functionale, elaborare software specializat, achizitii de echipamente
Perioada: 06.12.2006 - 20.09.2007
2008 - Etapa III: Realizare de modele functionale si implementarea sistemului de monitorizare a trecerilor izolate ce echipeaza transformatoarele de mare putere
Perioada: 21.09.2007 - 20.04.2008
Etapa IV: Studii privind validarea experimentala a metodologiei de monitorizare. Demonstrarea functionalitatii
Perioada: 21.04.2008 - 20.09.2008

Potentiali utilizatori:
Principalele companii din sistemul energetic national:
- Transelectrica SA;
- Electrica SA;
- Hidroelecrica SA;
- Termoelectrica SA.

Impactul tehnic, economic si social:

Principalul impact tehnic al proiectului este generat de faptul ca el raspunde perfect cerintelor platformei tehnologice europene in domeniu dar si partenerilor industriali. Proiectul structureaza activitarile conform cu HG. 1579. Prin aplicarea rezultatului proiectului, este de asteptat sa creasca cifra de afaceri si profitul la societatile implicate in proiect, precum si capacitatea de a implementa produse software. Proiectul contribuie la crearea unor conditii mai bune de munca si viata inclusiv sanatate, oportunitati pentru invatamant, perfectionare, transfer tehnologic, crearea de noi locuri de munca cu nivel ridicat profesional, cresterea productiei si angajare de forta de munca tanara specializata.
Cu o monitorizare riguroasa, cu interpretari exacte ale diagnosticarilor si cu o implementare realista a strategiilor de functionare/ intretinere se vor realiza urmatoarele:

-Identificarea conditiilor de încarcare economica a activelor si evaluarea eficientei maxime de functionare;
-Minimizarea riscurilor de defectare prematura;
-Estimarea duratei de viata remanenta si planificarea din timp a scoaterii din functiune/înlocuirii activului
-Prelungirea duratei de viata prin implementarea strategiilor corecte de functionare si a strategiilor rentabile de mentenanta;
-Îmbunatatiri ale performantei sistemului, care sa asigure o fiabilitate ridicata, precum si disponibilitatea instalatiei;
-Minimizarea costurilor de functionare pe termen lung;
-Economisire a costurilor prin eliminarea mentenantei neplanificate;
-Minimizarea perioadelor de întrerupere;
-Planificarea reamplasarii/scoaterii din functiune;
-Procurarea din timp a pieselor de schimb pentru a obtine productivitati competitive;
-Cresterea fiabilitatii globale a sistemului;
-Managementul corect al riscului;
-Cautarea datelor ascunse pentru a prezice comportarea viitoare („data mining”);
-Utilizarea de sisteme expert pentru a extrage informatii maxime referitoare la diagnostic si „Semnatura”, beneficiu optim obtinut din investitia pentru monitorizare.

Proiectul are ca obiectiv principal diseminarea informatiilor si cunostiintelor in randul comunitatii academice si industriale din Romania, urmarind amplificarea la maxim a impactului stiintific si tehnic in comunitatea nationala a specialistilor in domeniile vizate.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact