INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Laborator pentru încercarea la urme si eroziune a izolatoarelor compozite

Contract: CEEX Modulul IV C126/10.08.2006
Autoritatea Contractanta: Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova

Director de proiect: Ing. Adrian VINTILA

Programul : CEEX-Cercetare de excelenta
Categoria de proiect/Tipul proiectului: Modul IV – P-CONFORM
Acronimul proiectului: LIUE

Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006 - 30.01.2008

Valoare totala proiect: 895.347 lei din care

- Buget de stat: 671.500 lei
- Cofinantare: 223.847 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova

Director proiect: Ing. Adrian VINTILA

Arii tematice:
Eficienta energetica si economia de energie

Obiective:
Proiectul îsi propune ca obiective principale:
-executia laboratorului pentru încercare la urme si eroziune;
-acreditarea laboratorului pentru încercare la urme si eroziune
Obiectivele masurabile:
- laborator pentru încercarea la urme si eroziune
- certificat de acreditare al laboratorului eliberat de RENAR.

Modul de finalizare a proiectului:
Acreditare Laborator pentru încercarea la urme si eroziune a izolatoarelor compozite conform standardului european EN 62217.

Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 – Studiul cerintelor normei europene în vederea elaborarii documentelor tehnice ale laboratorului
Perioada: 10.08.2006 - 30.11.2006
Valoarea totala a etapei: 44.670 lei
2007- Etapa II/ Elaborare proiect tehnic model functional
Perioada: 1.12.2006 – 30.05.2007
Valoarea totala etapei:145.270 lei
2007 – Etapa III/Executie echipamente pentru încercare
Punere în functiune si experimentari Elaborarea documentelor SMC si depunerea documentatiei pentru acreditare la RENAR

Perioada: 31.05.2007 – 15.10.2007
Valoarea totala etapei: 653.407 lei
2008 –Diseminare rezultate proiect si acreditare laborator
Perioada: 16.10.2007 – 30.01.2008
Valoarea totala etapei: 52.000 lei

Potentiali utilizatori:
SC IPROEB SA Bistrita
SC EXIMPROD GRUP SA Buzau
SC RECOMPLAST SA Buzau
MAIRA MONTAJ Bucuresti

Impactul tehnic, economic si social:
Impactul tehnic
Dupa etapa de proiectare a izolatoarelor compozite, etapa de încercari este absolut necesara, conform noii norme europene EN 62217 . În aceasta etapa sunt identificate calitatile si defectele produsului.
Dezvoltarea unui laborator acreditat pentru încercare la urme si eroziune va determina asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea unor produse conforme.

Impactul economic
Firmele producatoare de izolatoare compozite, din România, nu îsi pot permite, tehnic si financiar, dezvoltarea a câte unui laborator pentru încercare la urme si eroziune. De aceea, existenta unui astfel de laborator, este o necesitate a functionarii si dezvoltarii firmelor producatoare de izolatoare compozite. Aceasta necesitate va deveni critica atunci cand se doreste certificarea conformitatii produselor cu normele europene preluate si în România, pentru ca, fara rapoarte de încercari eliberate de un laborator acreditat, nu este posibil de aplicat marcajul CE fara de care nu este posibil de patruns pe piata UE.

Impactul social
Dezvoltarea laboratorului pentru încercare la urme si eroziune care sa sustina tehnic si logistic agenti economici romani, producatori de izolatoare compozite, asigura noi investitii si locuri de munca la nivelul acestor agenti economici prin diversificarea gamei de izolatoare, descarcatoare si aparataj electric cu izolatie compozita.
La nivelul ICMET Craiova, existenta laboratorului pentru încercare la urme si eroziune a izolatoarelor compozite va determina cresterea numarului si abilitatii cercetatorilor de a se implica în proiecte de înalt nivel tehnic.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact