INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Laborator de joasa tensiune pentru încercarea sigurantelor fuzibile conform directivei UE 73/23 EEC si standardului european EN 60269-4

Contract: : CEEX Modulul IV C202/10.08.2006
Autoritatea Contractanta: Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova

Director de proiect: Ing. Marinela PETRESCU

Programul : CEEX-Cercetare de excelenta
Categoria de proiect/Tipul proiectului: Modul IV – P-CONFORM
Acronimul proiectului: AJT

Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006 - 30.01.2008

Valoare totala proiect: 670.000 lei din care

- Buget de stat: 500.000 lei
- Cofinantare: 170.000 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova

Director proiect:ing. Marinela PETRESCU

Arii tematice:
Cunoastere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice.

Obiective:
Proiectul îsi propune ca obiectiv principal acreditarea încercarilor pentru sigurantele fuzibile de joasa tensiune. Aceste încercari au fost solicitate de diversi producatori din Romania si consideram ca ele nu sunt acoperite pe plan national.
Se vor propune spre acreditare urmatoarele încercari si verificari:
- încercarea la încalzire a sigurantelor fuzibile în sarcina
- verificarea puterii disipate în sarcina a sigurantelor fuzibile
- verificarea caracteristicii timp-curent a sigurantelor fuzibile.
Obiectivul masurabil este certificatul de acreditare obtinut de la RENAR.

Modul de finalizare a proiectului:
Acreditare Laborator de joasa tensiune pentru încercarea sigurantelor fuzibile conform directivei UE 73/23 EEC si standardului european EN 60269-4.

Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 – Etapa I/ Documentatie de executie Laborator de joasa tensiune pentru încercarea sigurantelor fuzibile
Perioada: 10.08.2006 - 20.11.2006
Valoarea totala a etapei: 80.000 lei
2007- Etapa II/Realizare Laborator de joasa tensiune încercari sigurante fuzibile
Perioada: 21.11.2006 – 20.05.2007
Valoarea totala etapei:430.000 lei
2007 – Etapa III/Performantele circuitelor de încercare, încercari sigurante fuzibile de joasa tensiune

Perioada: 21.05.2007 – 20.09.2007
Valoarea totala etapei:105.000 lei
2008 –Acreditare laborator
Perioada: 21.09.2007 – 30.01.2008
Valoarea totala etapei: 55.000 lei

Potentiali utilizatori:
ICMET Craiova
Producatori autohtoni de sigurante fuzibile de joasa tensiune.

Impactul tehnic, economic si social:
Din punct de vedere tehnic existenta unui laborator de încercari înseamna ca sunt asigurate conditii pentru dezvoltarea unui produs conform.
Dupa etapa de proiectare o etapa de încercari este absolut necesara. In aceasta etapa sunt identificate calitatile si defectele produsului.
Pentru firmele din Romania este un lux prea mare sa se doteze cu un laborator propriu, cel putin în acest stadiu de dezvoltare economica.
De aceea existenta de laboratoare cu o dotare buna este o necesitate pentru functionarea firmelor mici si mijlocii.
Aceasta necesitate devine majora când se doreste certificarea conformitatii lor cu cerintele normelor europene preluate si în Romania pentru ca fara rapoarte de încercari eliberate de un laborator acreditat nu este posibil de aplicat marcajul CE fara de care nu se poate patrunde pe piata UE.
Din aceste precizari rezulta printr-o logica simpla impactul în plan economic si social.
Existenta unor laboratoare de încercari sustine tehnic si logistic agentii economici autohtoni care la rândul lor produc bunuri vandabile si pe baza veniturilor obtinute se dezvolta în continuare.
Acesta înseamna noi investitii si locuri de munca, precum si salarii mai bune. Deci, un impact economic si social pozitiv si totul porneste de la existenta laboratoarelor dotate corespunzator.

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact