INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Laborator mobil pentru verificarea metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare a transformatoarelor de putere.

Contract: : CEEX198/10.08.2006
Autoritatea Contractanta: Program INFRAS- Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova

Director de proiect: drd.ing. Dumitru SACERDOTIANU – C.S.P. III

Programul : CEEX-Cercetare de excelenta
Categoria de proiect/Tipul proiectului: modul IV - Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformitatii/P-CONFORM
Acronimul proiectului: LAMOTEP

Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006 – 31.01 2008

Valoare totala proiect: 619.500 lei din care

- Buget de stat: 464.500 lei
- Cofinantare: 155.000 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova

Director proiect:drd.ing. Dumitru SACERDOTIANU – C.S.P. III

Arii tematice:
Cunoastere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice.

Obiective:
Proiectul îsi propune ca obiectiv principal dezvoltarea si îmbunatatirea performantelor si a calitatii aparaturii, echipamentelor si instalatiilor specifice necesare efectuarii încercarilor prin înfiintarea unui laborator mobil acreditat metrologic.

Modul de finalizare a proiectului:
Obtinerea acreditarii laboratorului mobil de verificare metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare a functionarii transformatoarelor de putere.

Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 – Studiu si analiza privind realizarea laboratorului mobil de verificare
metrologica periodica a echipamentelor de monitorizare.

Perioada: 10.08.2006 – 30.11.2006
Valoarea totala a etapei: 32.000 lei
2007- Etapa II/Implementarea încercarilor care urmeaza a fi acreditate.
Perioada: 30.11.2006 – 30. 04.2007
Valoarea totala etapei: 387.500 lei
2007 – Etapa III/Implementarea si Analiza Sistemului Calitatii

Perioada: 30.04.2007 – 30. 09.2007
Valoarea totala etapei:88.500 lei
2008 – Obtinerea acreditarii laboratorului mobil
Perioada: 30.09.2007 – 31. 01.2008
Valoarea totala etapei: 112.500 lei

Potentiali utilizatori:
- producatorii autohtoni care sunt obligati sa mentina în exploatare produse metrologate periodic.
- producatorii de energie electrica si termica care utilizeaza sisteme de masura, monitorizare si control.

- SC Hidroelectrica SA.
- SC Termocentrale Sa cu filialele sale.
- Termocentralele independente.
- Nuclearoelectrica.

- transportatorii de energie electrica: CN Transelectrica.
- distribuitorii de energie electrica: SC Electrica SA cu filialele sale.

Impactul tehnic, economic si social:
Din punct de vedere tehnic si economic existenta unui laborator de încercari mobil înseamna ca sunt asigurate conditii pentru mentinerea în exploatare produse conforme într-un domeniu de vârf, important pentru România si tot mai concurential, cel al energiei electrice.
Aceasta necesitate devine majora , deoarece este necesar controlul metrologic de un laborator acreditat care sa aplice eticheta „CONFORM Valabil pana la .......”
Existenta unui laborator mobil de verificari metrologice sustine agentii economici autohtoni pentru furnizarea unei energii electrice la parametrii calitativi si cantitativi ceruti de piata.
Obiectivele proiectului converg atât spre dezvoltarea capacitatii metrologiei prin crearea si acreditarea de noi componente cât si prin formarea si perfectionarea resurselor umane din infrastructura de evaluare a conformitatii.
Aceasta implica specialisti pregatiti cu oportunitati permanente de perfectionare, pentru asigurarea unei energii curate.O monitorizare corespunzatoare a echipamentelor energetice va conduce si la evitarea unor accidente atât umane cât si cu efect poluant asupra mediului: poluarea aerului (incendii), poluarea solului si apei cu ulei mineral, materiale izolante, etc.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact