INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Sistem de analiza si calcul a semnalelor din retelele electrice poluate si comanda a filtrelor active pentru compensarea armonicilor

Contract: CEEX nr. 77/31.07.2006

Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe – CNMP Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica-ICMET Craiova

Director de proiect: Ing. Ana Iacob

Programul : CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I – Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: SACSCFA

Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 - 30.08.2008
Valoare totala proiect: 1578200 lei
din care
- Buget de stat: 1428900 lei
- Cofinantare: 149300 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova
Director proiect: ing. Ana IACOB
Partener 2: Universitatea din Craiova
Responsabil proiect: Prof. Dr. ing. Dan POPESCU
Partener 3: Universitatea Politehnica Bucuresti
Responsabil proiect: prof. Dr. ing. Razvan MAGUREANU
Partener 4: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Responsabil proiect: prof. Dr. ing. Horia BALAN
Partener 5: SC INDAELTRAC SA Craiova
Responsabil proiect: ing. Gabriela OLARIU

Arii tematice:
3.1.3 Sisteme înglobate, de calcul si control
3.3.3 Functionarea firmelor si industria: Fabricatie-proiectare rapida si adaptabila; productia si livrarea bunurilor cu grad ridicat de adaptare la cerintele clientilor; productie digitala si virtuala; instrumente de modelare, simulare, prezentare, produse miniaturizate si integrate
5.8 Eficienta energetica si economie de energie

Platforma tehnologica:
PT3 Sisteme înglobate

Obiective:
Obiectivul principal al proiectului, în concordanta cu Platforma tehnologica PT 3 si Aria tematica S/T 3.1.3, îl constituie dezvoltarea sistemelor înglobate de calcul si control cu infrastructura inteligenta pentru comanda filtrelor active utilizate în compensarea armonicilor. urmarind ca obiective masurabile :
- crearea unei baze de date de intrare
- dezvoltarea unui pachet de programe de proiectare prin tehnica modelarii si simularii
- realizarea unei platforme de dezvoltare de programe de comanda cu DSP a filtrelor active
- dezvoltarea unui pachet de programe de analiza, comanda si control a filtrelor active adaptate la tipul filtrului activ, tipul si parametrii retelei de alimentare, tipul sarcinii neliniare generatoare de armonici în retea
- realizarea unui model.
Partenerii îsi propun racordarea la prioritatile, obiectivele si activitatile specifice ariei europene de cercetare în ceea ce priveste sistemele înglobate de calcul si control (Aria tematica S/T 3.1.3), aplicate la comanda filtrelor active ca solutii moderne de asigurare a calitatii energiei electrice si eficientizarii energetice la furnizor si consumator (Aria tematica S/T 5.8), prin crearea bazei de proiectare rapida prin modelare si simulare si a pachetului de programe adaptabile la cerintele clientilor vizând fabricatia (Aria tematica S/T 3.3.3).

Obiective specifice
Activitatile de cercetare aplicativa si precompetitiva, dezvoltare tehnologica de mare complexitate, activitatile suport de sustinere si promovare a rezultatelor desfasurate în comun de partenerii la proiect, urmaresc:
- integrarea, cresterea calitatii si a nivelului de performanta al activitatilor CD desfasurate în cadrul consortiului, a calitatii formarii de personal si a capacitatii inovative a partenerilor implicati referitoare la obiectivele europene
- dezvoltarea parteneriatului de lunga durata între institutiile participante pe plan regional si national
- dezvoltarea echilibrata a activitatilor si a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, urmarind eliminarea disparitatilor pe plan intern, dintre regiunile de dezvoltare economica
- dezvoltarea suportului pentru mobilitati
- dezvoltarea suportului de diseminare si exploatare a rezultatelor având ca obiectiv competivitatea europeana
- cresterea nivelului tehnic si calitativ al produselor realizate în conformitate cu standardele de calitate si mediu la nivel european, modernizate si performante, realizate de agentii economici CO (P1) si P5, care sunt si unitati de C-D, în colaborare cu centrele universitare P2, P3, P4 având în vedere ecologizarea proceselor.
- dezvoltarea bazei de cercetare a partenerilor ( analizoare de retea pentru calitatea energiei care ofera cele mai bune performante, platforma de dezvoltare soft pentru aplicatii industriale - cu structura inteligenta bazata pe procesor numeric de semnal, de ultima generatie, rapid si foarte puternic din punctul de vedere al calculelor matematice în unitatea de timp, programabil în limbaj evoluat), care asigura dotarile si componentele de înalt nivel tehnic si tehnologic necesare pentru dezvoltarea, testarea, optimizarea sistemelor de calcul si control pentru filtre active. Baza de cercetare a partenerilor ce vor lucra în retea trebuie sa devina referinta pentru ariile tematice si domeniul specificat si sa conduca la formarea unui cluster stiintific pe lânga conducatorul de proiect, care este institut national de cercetare dezvoltare.

Modul de finalizare a proiectului:
Realizare model functional, experimentari si demonstrarea functionalitatii acestuia.

Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 – Etapa I / Elaborare studii
Perioada: 01.08.2006 - 15.12.2006
Valoarea totala a etapei: 125000 lei
2007- Etapa II / Dezvoltarea suportului teoretic necesar
Perioada: 16.12.2006 – 28.02.2007
Valoarea totala etapei: 132000 lei
2007 – Etapa III/ Solutie de realizare a sistemului
Perioada: 01.03.2007 – 31.05.2007
Valoarea totala etapei: 142000 lei
2008 – Etapa IV/ Dezvoltare sistem înglobat de calcul si control pentru aplicatii la filtrele active
Perioada: 01.06.2007 – 31.01.2008
Valoarea totala etapei: 380200 lei
2008 – Etapa V/ Dezvoltare model functional pentru sistem înglobat de calcul si control al filtrelor active
Perioada: 01.02.2008 – 31.05.2008
Valoarea totala etapei: 327000 lei
2008 – Etapa VI/ Testari si verificari cu modelul functional
Perioada: 01.06.2008 – 31.07.2008
Valoarea totala etapei: 209000 lei
2008 – Etapa VII/ Activitati suport, de sustinere si promovare a activitatilor si rezultatelor finale, inclusiv diseminare de informatii, manifestari stiintifice, mobilitati parteneriat international
Perioada: 01.08.2008 – 30.08.2008
Valoarea totala etapei: 263000 lei

Potentiali utilizatori:
- agentii economici fabricanti de convertoare statice de putere din tara noastra, în general IMM-uri, care prin utilizarea sistemelor de comanda adaptate pot trece la fabricatia de filtre active pentru cerintele industriei nationale si sa devina competitivi pe plan european
- utilizatorii finali: consumatori de energie electrica la toate nivelurile si furnizori de energie în scopul imbunatatirii calitatii energiei electrice, încadrarii în limitele de poluare armonica impuse de normele pe plan national si european si eficientizarii energetice.

Impactul tehnic, economic si social:
Impactul tehnic va fi evidentiat prin rezultatele asteptate, corelate cu obiectivele propuse.
Impactul stiintific se evidentiaza prin:
- dezvoltarea unui algoritm cu aplicabilitate larga pentru comanda filtrelor active
- cunoastere si învatare pentru deschiderea orizontului în domeniul comenzilor digitale si informatizate cu sisteme performante adaptate la cerintele actuale din domeniul industial
- adaptarea cursurilor de predare a cunostintelor în facultatile tehnice de profil în vederea pregatirii viitorilor ingineri pentru dezvoltarea de solutii si produse la nivelul tehnologic actual, cerute de dezvoltarea durabila si securitatea proceselor industriale, în spiritul calitatii si asigurarii conditiilor de mediu si eliminare a efectelor poluante
- din domeniul de cercetare al propunerii de proiect se vor constitui teme pentru lucrari de licenta, masterate si doctorate
- dezvoltarea pe plan intern a bazei materiale de cercetare puternice a institutiilor participante, prin asigurarea dotarilor si componentelor de înalt nivel tehnic pentru dezvoltarea sistemelor de calcul si control informatizate
- extinderea metodelor de proiectare si cercetare prin modelare si simulare numerica
- diseminarea pe scara larga, nationala si internationala a rezultatelor cercetarii prin publicatii stiintifice, prezentare si dezbateri la manifestari stiintifice
- deschide perspectiva realizarii unui parteneriat international pe obiectivele platformei tehnologice PT3/ sisteme înglobate.


Impactul social:
- se creeaza un parteneriat care poate conduce la un cluster stiintific în domeniul abordat în proiect
- dezvoltarea capacitatii de comunicare în termeni stiintifici si tehnologici moderni cu specialisti la nivel mondial în ariile S/T specificicate pentru proiect
- dezvoltarea durabila a societatilor private (în special IMM-uri) prin transferul tehnologic în fabricatia de filtre active si montarea la utilizatori finali
- dezvoltarea interesului si atractia pentru cercetare a tinerilor absolventi cooptati în proiect
- dezvoltarea încrederii societatilor industriale în serviciile stiintifice si tehnologice oferite de unitatile de C-D din institute si universitati prin diseminarea pe scara larga a rezultatelor în mai multe etape, prin demonstrarea cu modelul functional a rezultatelor concrete ale cercetarii
- siguranta în abordarea de proiecte cu obiective similare pentru alte aplicatii concrete.
Realizarea proiectului antreneaza specialisti cu înalta calificare stiintifica, tehnica si tehnologica.
Rezultatele se adreseaza unei mase de specialisti din mediul industrial larg cu o calificare înalta pentru întelegerea fenomenelor complexe ce tin de cauzele si efectele armonicilor, impactului economic puternic pozitiv asupra calitatii proceselor industriale prin diminuarea ponderii armonicilor în reteaua electrica de alimentare, performantelor net superioare ale filtrelor active ca solutii de ultima ora pentru compensarea armonicilor.Impactul asupra mediului înconjurator nu poate fi identificat direct, ci doar ca o consecinta a masurilor de eficientizare energetica, însotite de reducerea emisiilor specifice circulatiei curentilor electrici.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact