INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura

Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe
Contractor: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova

Programul : CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect / Tipul proiectului: modul III

Acronimul proiectului: PDM
Perioada de derulare a proiectului: 30.07.2006 – 30.06.2008

Parteneri implicati în proiect: fara parteneri
Conducator de Proiect:
Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Director proiect: ing. Popa Dorin
Telefon: +0351 402425

Obiectiv principal:
Dezvoltarea in parteneriat a metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura..

Schema de realizare a proiectului:

2006 – Etapa 1Studiul tehnicilor de masurare a descarcarilor partiale in conditii de perturbatii intense, utilizate in prezent, la nivel international.
Termen: 30.11.2006

2007 – Etapa 2.Realizarea circuitului de masurare a descarcarilor partiale.
Termen: 30.06.2007

2007 – Etapa 3Experimentarea noii tehnici de masurare a descarcarilor partiale.
Termen: 30.11.2007

2008 – Etapa 4. Diseminarea rezultatelor si pregatirea valorificarii rezultatelor proiectului.
Termen 30.06.2008

Potentialii utilizatori:

Fabricantii de transformatoare de putere si masura din Romania: Electroputere Craiova, ELEROM Roman, RETRASIB Sibiu.
Operatorii din sistemul energetic national Transelectrica si Electrica SA.
Producatori de energie electrica: Termoelectrica, Hidroelectrica, Centrala Nucleara Cernavoda.

Impact tehnic economic si social:
Proiectul abordeaza o tematica care are ca tinta implementarea unei metode de masurare care permite operatorilor energetici sa monitorizeze continuu sau discret starea functionala a transformatoarelor de putere si masura prevenind astfel iesirea lor intempestiva din functionare care aduce pagube financiare, disconfort social si, la limita, poluarea aerului si solului.

Prezentarea proiectului:
Proiectul "Dezvoltarea metodelor de masurare a descarcarilor partiale la locul de exploatare a transformatoarelor de putere si masura" a fost finalizat prin realizarea: unui sistem de masurare si localizare a surselor de descarcari partiale.

Noutatea solutiei realizate consta in cuplarea unui circuit electric de masurare sincrona a descarcarilor partiale de la toate fazele investigate ale transformatorului cu un sistem de masurare pe cale acustica.
Pentru discriminarea semnalelor electrice utile de perturbatiile electromagnetice existente in statiile electrice unde functioneaza transformatorul a fost dezvoltat un software care filtreaza semnalele generate de efectul Corona si pe cele caracterizate prin energie mare pe o frecventa fixa(unde radio, TV, etc).
Masurarea pe cale acustica nu este influentata de perturbatiile externe dar timpul de receptie a semnalului este influentat de mediile diferite din interiorul transformatorului prin care se propaga. Pentru a exploata avantajele fiecareia din cele 2 metode rezultatele masurarilor au fost optimizate printr-un software care are ca parametru stabil timpul de aparitie a descarcarii partiale raportat la trecerea prin zero a tensiunii inalte. De mentionat colaborarea cu firma OMICRON din Austria care a livrat sistemul multicanal de masurare electrica sincrona a descarcarilor partiale si cu Universitatea Tehnica din Berlin pentru masurari comparative a descarcarilor partiale in statia Urechesti, jud. Gorj.
Noul sistem a fost validat prin masurari in laborator si in exploatare pe transformatoare de putere si masura.
Dreptul de proprietate intelectuala si de comercializare a serviciului de diagnoza a starii functionale a transformatoarelor bazat pe masurarea si localizarea descarcarilor partiale apartine ICMET Craiova.

Diseminare informatie:
Popa Dorin - Transformer Diagnosis Correlating DGA with PD Measurement Results. in Analele Universitatii din Craiova, seria Inginerie Electrica, Nr. 30/2006, ISSN: 1842-4805 pag. 103-107
Popa Dorin - Localization of partial discharges sources in power transformers in International Symposium SIMC-EE 2007, Baile Olanesti 26-28 noiembrie 2007
Popa Dorin, Nicoara Tania- Diagnosticarea izolatiei transformatoarelor de putere folosind tehnica numerica de masurare a descarcarilor partiale. In : Conferinta "Performantele actuale ale transformatoarelor de putere. Tendinte in domeniile privind proiectarea, fabricarea, montarea, mentenanta si exploatarea" Craiova, 07-08 octombrie 2008.
Popa Dorin, Nicoara Tania- Evaluarea starii functionale a izolatiei transformatoarelor pe baza rezultatelor masurarii descarcarilor partiale, In : Masa rotunda " Progrese si tendinte in dezvlotarea si incercarea echipamentelor electrice" , Craiova 25 noiembrie 2008
Popa Dorin, Nicoara Tania, Marinescu Andrei, Manta Alexandru- PD Location by Acoustic Emission Method and Optical Transmission at Instrument Transformers in Reversed Mounting , In OptoTech 2009 Symposium. Application of Optoelectronic Measuring and Monitoring Methods in Romanian Power Grid. Cheia 6-8 mai 2009.

Valorificare proiect:
In cursul anului 2008 sistemul de masurare si localizare a surselor de descarcari partiale a fost folosit pentru diagnosticarea a 22 transformatoare de putere pentru firmele: Electroputere Craiova, RETRASIB Sibiu, si Transelectrica.
Prin oferirea acestui serviciu s-au obtinut urmatoarele rezultate economice:

- venituri directe in valoare de 189.200 lei
- reducere cheltuieli la beneficiari 240.000 euro

In primul trimestru al anului 2009 s-au executat lucrari de diagnosticare pe 7 transformatoare de putere pentru firmele: ROMAG-PROD Turnu Severin, RETRASIB Sibiu, Electroputere Craiova si CNE Cernavoda in valoare de 60.200 lei. Pentru firma Electroputere au fost diagnosticate 7 transformatoare de masura in valoare de 34.000 lei. Apreciem o reducere a cheltuielilor la beneficiar de 70.000 euro.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact