INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Laborator pentru examinarea de tip a sistemelor de radiocomunicatii în banda ISM conform directivei R&TTE

Autoritatea contractanta: Asociatia de Acreditare din România – RENAR
Contractor: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova

Programul : CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect / Tipul proiectului: modul IV - Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformitatii / P-CONFORM

Acronimul proiectului: LSRISM
Perioada de derulare a proiectului: 17.08.2006 – 08.02.2008

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect:
Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Director proiect: ing. Ionel DUMBRAVA
Telefon: +0351 402425

Obiectiv principal:
Proiectul are ca obiectiv principal crearea unui laborator acreditat pentru evaluarea performantelor sistemelor de radiocomunicatii, conform directivei R&TTE (Radio communications and Telecommunications Terminal Equipment Industries) a Consiliului si Parlamentului Uniunii Europene (1999/5/EC) si conform HG 88/2003.

Schema de realizare a proiectului:

2006 – Etapa 1Studiul cerintelor Directivei 1999/ 5/ EC si a normelor europene specifice echipamentelor de radiocomunicatii în banda ISM.
Termen: 30.11.2006

2007 – Etapa 2. Elaborarea, proiectarea si realizarea modelului functional al laboratorului de ultra înalta frecventa.
Termen: 29.06.2007

2007 – Etapa 3Experimentari în noul laborator.
Termen: 28.09.2007

2008 – Etapa 4Acreditarea laboratorului de masurari în domeniul ultra înaltei frecvente.
Termen 31.03.2008

Potentialii utilizatori:
Firmele producatoare sau importatoare de echipamente pentru retelele wireless, de periferice sau alte aparate inteligente care comunica în domeniul RF si microundelor.

Impact tehnic economic si social:
Proiectul se finalizeaza cu realizarea unui laborator care va efectua încercari acreditate pentru echipamentele radio si terminalele de telecomunicatii în banda ISM, conform directivei R&TTE.
Verificarea acestor echipamente va conduce la comercializarea si utilizarea numai a acelora care au o functionare sigura, nu afecteaza functionarea altor aparate sau sanatatea oamenilor.
Laboratorul de verificari sustine agentii economici pentru a realiza produse la parametrii tehnici ceruti de standarde. Se va asigura totodata o baza experimentala pentru a realiza încercarile necesare în activitatea de cercetare a produselor noi.
Proiectul contribuie la formarea si perfectionarea resurselor umane din infrastructura de evaluare a conformitatii produselor care utilizeaza tehnologii noi.

Prezentarea laboratorului

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact