INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

CeEx Program

Extinderea Laboratorului de Compatibilitate Electromagnetica în vederea asigurarii conditiilor de încercare a subansamblurilor electrice si electronice auto în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2004 / 104 / EC

Autoritatea contractanta: Asociatia de Acreditare din România – RENAR
Contractor: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Programul : CEEX - Cercetare de excelenta
Categoria de proiect / Tipul proiectului: modul IV – Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de evaluarea si certificare a conformitatii / P-CONFORM
Acronimul proiectului: EAA-ICEM
Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006 – 31.01.2008
Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Director proiect: ing. George MIHAI
Telefon: +0351 402425

Obiectiv principal:
Obiectivul principal al propunerii de proiect este acela de a asigura dezvoltarea infrastructurii de evaluare si certificare a conformitatii produselor în România în perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana.
Se urmareste extinderea capabilitatii si a competentelor laboratorului CEM din cadrul INCDC prin extinderea numarului de încercari acreditate cu încercarile specifice subansamblurilor electrice si electronice auto acoperite de Directivele 2004/104/EC; 89/336/EEC si 1999/5/EC si care nu se pot efectua în prezent în România.

Schema de realizare a proiectului:
2006 - Etapa 1. Studiul încercarilor de compatibilitate electromagnetica specifice subansamblurilor electrice si electronice (ESA) ce echipeaza automobile, prevazute în Directivele Europene
Termen: 30.11.2006

2007 - Etapa 2. Elaborarea si realizarea modelului functional al circuitelor de încercare ESA
Termen: 31.08.2007

2007 - Etapa 3. Elaborarea documentelor pentru extinderea acreditarii Laboratorului CEM cu încercarile prevazute de Directiva Europeana 2004/104/EC
Termen: 30.11.2007

2008 - Etapa 4. Extinderea acreditarii laboratorului CEM si diseminarea informatiilor
Termen: 31.01.2008

Potentialii utilizatori:
Firmele producatoare sau importatoare de subansambluri electrice si electronice ce urmeaza sa echipeze autovehicule.

Impact tehnic, economic si social:
Din punct de vedere tehnic, rezultatele proiectului au consecinte asupra:
- posibilitatii de realizare, în cadrul laboratorului, a tuturor încercarilor de compatibilitate electromagnetica cerute de standardele europene si internationale care au aplicabilitate directa în constructia subansamblurilor electrice si electronice care echipeaza automobilele;
- proiectarii de echipamente electrice si electronice, destinate utilizarii pe automobile, având un nivel scazut de radiatii electromagnetice;
- amplasarii cât mai judicioase a fasciculelor de cabluri de alimentare în interiorul automobilului;
- realizarii de încercari conforme pe baza carora sa se poata face omologarea de tip a subansamblurilor electrice si electronice, produse în România, de catre organismele de certificare notificate;
- dezvoltarii de produse noi competitive, din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, fata de produse similare de pe piata europeana si care sa ajute la cresterea economica preconizata în perspectiva integrarii, tarii noastre, în comunitatea europeana .
Din punct de vedere economic, consecinta principala se refera la micsorarea cheltuielilor alocate, de firmele producatoare de echipamente electrice si electronice din România, pentru proiectarea si omologarea de produse noi prin eliminarea necesitatii de a apela la serviciile unor laboratoare de încercari din strainatate . De asemenea va exista posibilitatea realizarii unor încercari acreditate, de buna calitate, recunoscute de organismele internationale care sa permita si firmelor europene, producatoare de subansambluri pentru automobile, sa faca încercari mai ieftine în România decât în tarile Uniunii Europene.
Din punct de vedere social, prin crearea premiselor cresterii gradului de competitivitate a produselor românesti pe piata europeana se preconizeaza cresterea numarului de firme producatoare de subansambluri pentru autovehicule ,extinderea productiei, cresterea exporturilor si în consecinta a numarului de salariati ocupati în acest domeniu de activitate.

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact