INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

 

PROGRAMUL 4
“Parteneriate 
in domeniile prioritare"

Cercetari privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibratiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect încalzirea globala

Denumirea proiectului: Cercetari privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibratiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect încalzirea globala

Contract: Parteneriate în domeniile prioritare, Contract nr. 21-059 / 14.09.2007
Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe- CNMP Bucuresti

Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova
Director de proiect: Ing. Adrian VINTILA

Programul: Parteneriate în domeniile prioritare
Directia de cercetare: Energie 2.1.4
Categoria de proiect /Tipul proiectului: – P.C.
Acronimul proiectului: TEVM
Perioada de derulare a proiectului: septembrie 2007 - 31.10.2010
Valoare totala proiect: 1.041.973 lei din care - Buget de stat: 1.025.723 lei
- Cofinantare: 16.250lei
Parteneri implicati în proiect:
Partener 1: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Bucuresti
ICPE-CA Bucuresti
Responsabil de proiect: Dr.ing. Mircea IGNAT
Partener 2: Universitatea Tehnica Cluj Napoca UT Cluj
Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Horia BALAN
Partener 3: Universitatea din Craiova UCV
Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Dorina PURCARU
Partener 4: SC VIG IMPEX SRL Craiova
Responsabil de proiect: Dr.ing. Ion PURCARU

Obiective:
Proiectul ìsi propune conceptia si dezvoltarea unui echipament complex de detensionare prin vibratii folosind materialul inteligent GMM (Giant Magnetostrictive Material) realizând astfel comanda inteligenta, rapida si precisa a vibratiilor ceea ce conduce la detensionarea rapida si eficienta a piesei metalice, omogenizând tensiunea remanenta.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a identifica acele legaturi din domeniul interdisciplinar care fac posibila preluarea de realizari conceptive sau tehnologice de vârf din alte sectoare ale tehnicii pentru a realiza cresterea nivelului tehnic al echipamentelor electrotehnice, cresterea eficientei si reducerea consumului energetic, conservarea mediului.
Obiectivele strategice ale proiectului sunt:
-realizarea unei retele tehnologice integrate ìn domeniul detensionarii prin vibratii care sa permita crearea unui centru de cercetare pentru colaborare internationala (doctorat, masterat, cursuri postuniversitare) care sa ofere cadrul necesar pentru cercetare interdisciplinara ìn vederea integrarii ìn platforma tehnologica europeana;
-atragerea si formarea tinerilor absoventi ìn vederea integrarii lor în activitati de cercetare;
-publicarea de articole, carti si participari la conferinte internationale ìn vederea pregatirii parteneriatelor pentru programul cadru PC7
Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:

2007- Etapa I
Studii teoretice privind metoda detensionarii prin vibratii
Activitatea I.1. Studii teoretice privind metoda detensionarii prin vibratii
Activitatea I.2. Studiu privind realizarea vibratoarelor mecanice folosind materiale magnetice cu magnetostrictiune ridicata. Solutii constructive.
Activitatea I.3. Solutii de alimentare a vibratoarelor magnetostrictive
Activitatea I.4. Elaborare referential initial
Perioada: 18.09.2007 - 15.12.2007
Valoarea totala a etapei: 170.000 lei -Buget de stat: 170.000 lei

2008- Etapa II
Model functional al echipamentului de detensionare prin vibratii, cu vibrator magnetostrictiv

Activitatea II.1. Proiectare model functional vibrator magnetostrictiv
Activitatea II.2. Proiectare si realizare invertor cu amplitudine si frecventa variabila
Activitatea II.3. Proiectarea structurii hardware pentru controlul echipamentului de detensionare
Activitatea II.4. Analiza aplicatiei software pentru controlul echipamentului de detensionare prin
Vibratii
Activitatea II.5. Realizare model functional vibrator magnetostrictiv
Activitatea II.6. Realizarea structurii hardware pentru controlul modelului functional
Activitatea II.7. Implementarea aplicatiei software pentru controlul modelului functional
Activitatea II.8. Experimentare model functional
Perioada: 16.12.2007 – 15.12.2008
Valoarea totala a etapei: 648.250 lei din care - Buget de stat: 632.000 lei
- Cofinantare: 16.250lei

2009- Etapa III
Proiectare prototip vibrator magnetostrictiv

Activitatea III.1. Definitivare referential
Activitatea III.2. Proiectare prototip vibrator magnetostrictiv
Perioada: 16.12.2008 - 15.09.2009
Valoarea totala a etapei: 132.802 lei din care - Buget de stat: 132.802 lei

2009- Etapa IV
Realizare protototip vibrator magnetostrictiv

Activitatea IV.1. Realizare protototip vibrator magnetostrictiv
Perioada: 16.09.2009 - 15.12.2009
Valoarea totala a etapei: 47.396 lei din care - Buget de stat: 47.396 lei

2010- Etapa V
Prototip soft si echipament electric vibrator magnetostrictiv. Diseminare

Activitatea V.1. Proiectarea si realizarea structurii hardware pentru controlul prototipului
Activitatea V.2. Elaborarea si instalarea aplicatiei software de control pentru prototip
Activitatea V.3. Diseminare informatii
Perioada: 16.12.2009 - 31.10.2010
Valoarea totala a etapei: 110.911 lei din care - Buget de stat: 110.911 lei

Potentiali utilizatori:

Societati comerciale ce au ca domeniu de activitate executia de constructii metalice sudate de dimensiuni medii si mari.

Impactul tehnic, economic si social:

Impactul tehnic
Detensionarea prin vibratii este o metoda care trateaza piesele metalice cu o energie a vibratiilor comandate cu precizie, rezolvând problema schimbarilor dimensionale graduale si a deteriorarii proprietatilor mecanice ale pieselor cauzate de tensiunile remanente.
Proiectul îsi propune dezvoltarea unui echipament complex de detensionare prin vibratii folosind materialul inteligent GMM (Giant Magnetostrictive Material) realizând astfel comanda precisa a vibratiilor ceea ce conduce la detensionarea rapida si eficienta a piesei metalice. Sistemul de comanda electrica ce are functia de baleiere automata si analiza a vârfurilor de rezonanta, va fi comandat de un calculator. El va avea posibilitatea, prin softul implementat, de a înregistra automat parametrii de proces ( frecventa, acfceleratii, putere absorbita ) si de a furniza dovezi sigure pentru evaluarea si inspectia efectului de detensionare prin vibratii.

Impactul economic
In prezent detensionarea pieselor metalice de dimensiuni medii si mari se realizeaza prin detensionare termica. Aceasta tehnologie, mare consumatoare de energie, este poluanta si cu eficienta scazuta.

Impactul social
Prin realizarea proiectului se creeaza conditiile formarii unei retele tehnologice integrate în domeniul detensionarii prin vibratii care sa permita crearea unui centru de cercetare pentru colaborare internationala si atragerea si formarea tinerilor absolventi pentru activitatea de cercetare.

 

 

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact