INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

PROGRAMUL 4
“Parteneriate 
in domeniile prioritare"

Sistem de monitorizare, protectie si control la distanta, in tehnologie
wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune MONITEH

Titlul proiectului : Sistem de monitorizare, protectie si control la distanta, in tehnologie
wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune MONITEH

Nr. Contract : 22112/01.10.2008
Autoritatea contractanta : Centrul National de Management Programe
Contractor : Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Director de proiect : ing. Petre Pistol, tel 0351.404.889, petrepistol@icmet.ro
Acronimul proiectului : MONITEH

Valoarea proiectului (include si alte surse atrase): 1.451.250 lei
Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 1.445.400 lei
Durata proiectului: 35 luni.
Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova
Institutii partenere in realizarea proiectului: Universitatea din Craiova, SC VIG IMPEX SRL

Rezumatul proiectului:
Proiectul isi propune efectuarea de cercetari privind realizarea unor sisteme de monitorizare, protectie si control la distanta a motoarelor electrice de joasa tensiune care
deservesc utilaje integrate in linii tehnologice de complexitate medie si mare. Dezvoltarea unor astfel de sisteme are ca scop:

1. Reducerea cheltuielilor pentru intretinere si exploatare;
2. Reducerea timpilor de oprire a utilajelor si implicit a pierderilor tehnologice;
3. Reducerea consumurilor energetice specifice prin functionarea optimizata a liniei
tehnologice;
4. Monitorizarea la distanta a parametrilor functionali si de stare ai motoarelor electrice si
utilajelor deservite

Sunt propuse trei obiective majore

- integrarea monitorizarii cu functiile de protectie si control la distanta prin transmisii
radio de date;
- implementarea unor tehnici de tip sistem expert bazate pe logica Fuzzy pentru
optimizarea deciziilor in scopul atingerii unor criterii de performanta pentru linia
tehnologica;
- realizarea unui sistem distribuit pentru monitorizarea functionarii motoarelor de
actionare tinand cont de interconditionarile specifice liniei tehnologice.

Atingerea obiectivelor propuse este sustinuta de :


- competenta stiintifica a directorului de proiect si a membrilor echipei coordonate;
- rezultatele obtinute in domeniul monitorizarilor echipamentelor electrotehnice de catre ICMET Craiova si de catre parteneri;
- colaborarea indelungata intre parteneri in domenii stiintifice de mare interes precum si conditiile tehnico-stiintifice coerente impuse pentru atingerea obiectivelor realizate.
Pentru finalizarea cu success a proiectului si indeplinirea obiectivelor propuse, planul de realizare cuprinde etape si activitati alese logic si coerent incepand cu studiul pentru
definirea structurii optime a sistemului, proiectarea si realizarea modelului functional si a prototipului, teste de laborator si in conditii industriale, precum si diseminarea
rezultatelor tehnico-stiintifice cu caracter de noutate.

Obiectivele proiectului:

-cresterea sigurantei in functionare a consumatorilor electrici activi si optimizare tehnicoeconomica
a functionarii acestora in scopul reducerii costurilor energetice specifice si
cresterii calitatii alimentarii cu energie electrica;
-cresterea competentei tehnologice a partenerilor si promovarea transferului de
cunostiinte in domeniul utilizarii energiei, in conditii de calitate si siguranta in alimentare

Etapele proiectului

Etapa I: Studiu pentru definitivarea structurii optime si specificatiilor tehnice pentru echipamentele componente ale sistemului
Termen 28.02.2009
Valoare buget 50.000

Etapa II: Elaborare documentatie realizare model experimental sistem de achizitie
Termen 30.07.2009
Valoare buget 58.370

Etapa III: Elaborare documentatie realizare model experimental releu inteligent
Termen 15.10.2010
Valoare buget 232.128
Cofinantare 1.000

Etapa IV: Realizare model experimental sistem de monitorizare, protectie si control la distanta pentru motoare de joasa tensiune
Termen 31.04.2011
Valoare buget 481.400
Cofinantare 4.850

Etapa V: Experimentari pe model
Termen 30.06.2011
Valoare buget 221.870

Etapa VI: Elaborare documentatie tehnica de executie pentru prototip si executie prototip
Termen 31.08.2011
Valoare 401.632

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact