INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA

ICMET Craiova

Contact

Telefon: +40351 404888; +40351 404889
FAX: +40351 404890
Adresa:Bd. Decebal, nr. 118A, 200746, Craiova, ROMANIA

e-mail: market@icmet.roicmet@icmet.ro

 

css menu generator by Css3Menu.com

 

 

PNCDI II

4. PARTNERSHIPS IN PRIORITY
S&T DOMAINS

Optimizarea infasurarilor hidrogeneratoarelor electrice in vederea cresterii eficientei energetice

Contract: PNCDI2 21028/1//15.10.2007
Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe
Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica Bucuresti
Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica
ICMET Craiova
Director de proiect: Dr. ing. Victor PROCA
Programul : PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: PC
Acronimul proiectului: GENERO

Perioada de derulare a proiectului: 18.09.2007- 18.12.2009
Valoare totala proiect: 757.000 lei din care
- Buget de stat: 757.000 lei
- Cofinantare: 0 lei

Parteneri implicati în proiect:
Conducator de Proiect/Partener 1: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica –ICMET Craiova
Director proiect: dr. ing. Victor PROCA
Partener 2: Academia Romana Filiala Timisoara
Responsabil proiect: Acad.Toma DORDEA
Partener 3: Universitatea Politehnica Timisoara
Responsabil proiect: Prof. Dr. Ing. Marius BIRIESCU

Arii tematice:
Cresterea eficientei energetice
Energie curata
Mediul si sanatatea
Conservarea si managementul durabil al resurselor naturale si artificiale
Platforma tehnologica: Hidroenergia
Obiective:
Obiectivul principal al proiectului este : crestere eficientei energetice a hidrogeneratoarelor electrice, care in prezent constituie cea mai importanta sursa de energie curata la nivel mondial.
Propunerea de cercetare se caracterizeaza prin actualitate si importanta din punct de vedere al producerii de energie cu eficienta sporita, respectand principiul dezvoltarii durabile.
Proiectul are in vedere optimizarea structurii infasurarilor statorice, respectiv a barelor torsadate executate din conductoare elementare, prin minimizarea pierderilor suplimentare, din infasurarea statorica a hidrogeneratoarelor.
Obiective strategice
-Elaborarea unei metode de optimizare a structurii barelor de tip Roebel, utilizate la proiectarea infasurarilor induse ale generatoarelor sincrone de mare putere
-Elaborarea unui program de calcul si optimizare a barelor de tip Roebel
-Realizarea unui model experimental cu bara Roebel la scara 1:1 pentru validarea expresiilor de calcul propuse si utilizate in algoritmul de optimizare
Modul de finalizare a proiectului:
Realizare de model experimental, experimentari pe model si demonstrarea functionalitatii modelului realizat
Schema de realizare a proiectului/Calendarul de timp:
2006 –Etapa I/Analiza solutiilor de crestere a performantelor hidrogeneratoarelor electrice
Perioada: 18.09.2007 - 15.12.2007
Valoarea totala a etapei: 100.000 lei
2007- Etapa II/Realizare documentatie de executie model experimental
Perioada: 15.12.2007– 15.06.2008
Valoarea totala etapei: 100.000 lei
2007 – Etapa III/Realizare model experimental
Perioada: 15.06.2008 – 15.12.2008
Valoarea totala etapei: 173.000 lei
2008 – Etapa IV/ Studii experimentale pe modelul realizat
Perioada: 15.12.2008 – 15.06.2009
Valoarea totala etapei: 334.000 lei
2008 – Etapa V/ Demonstrarea functionalitatii modelului realizat
Perioada: 15.06.2009 - 15.12.2009
Valoarea totala etapei: 50.000 lei

Potentiali utilizatori:
-producatori de energie electrica ce folosesc surse hidroenergetice.
Impactul tehnic, economic si social:
Tematica proiectului face parte dintr-un domeniu important, atat in plan national, cat si european :energie curata – hidroenergie. Se subliniaza ca Romania a fost singura tara din sud-estul Europei care a proiectat si realizat in conceptie proprie hidrogeneratoare. Singurul Proiectant si fabricant de hidrogeneratoare sincrone din tara este Uzina ConstructoARE DE Msini Resita – SA. Aceasta uzina a fabricat aproape in totalitate hidrogeneratoarele existente in functiune acum in tara. In present, cele 124 hidrocentrale mari, respective 223 micro-hidrocentrale din Romania au intrat sau vor intra intr-un process de reabilitare. Cei implicati in acest proces vor trebui sa reanalizeze proiectele hidrogeneratoarelor electrice vechi si sa gaseasca solutii adecvate pentru cresterea performantelor tehnice prin aplicarea unor noi metode de proiectare/optimizare si prin folosirea unor tehnologii moderne de fabricatie. In acest sens este de asteptat un impact semnificativ al rezultatelor de cercetare preconizate in proiectul propus, care se refera la urmatoarele aspecte :
a) transferul tehnologic al rezultatelor obtinute catre fabricantii de hidrogeneratoare, inclusiv catre hidroamenajari in curs de realizare, sau in proces de reabilitare ;
b) cresterea randamentului in productia de energie electrica din surse nepoluante (hidroenergie), dezvoltarea aplicatiilor in domeniul hidroamenajarilor, inclusiv a amenajarilor de putere medie si mica, posibil a fi realizate intr-un viitor apropiat.

 

© 2019 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI ÎNCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA – ICMET Craiova
ALL RIGHTS RESERVED

 

Despre noi

Rapoarte de activitate
Evenimente
» Program NUCLEU

CONTACT

Linkuri utile
Cariere
Contact